Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Trina Solar traktuję polityke prywatności jako swoje zobowiązanie do ochrony każdej osoby lub firmy. To oświadczenie przedstawia nasza politykę ochrony danych osobowych, które użytkownik pozwala nam zebrać, kiedy wchodzi na naszą stronę internetową. Traktujemy dane osobowe użytkowników poufnie i przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczacych ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w Unii Europejskiej (GDPR), jeśli mają zastosowanie.    

 

Administrator

Administratorem strony internetowej i przetwarzania danych zgromadzonych za pomocą tej strony jest:

Trina Solar Co. Ltd.
No. 2 Tianhe Road
Trina PV Industrial Park
Xinbei District
Jiangsu
China

Administratorem przetwarzania wszystkich danych posiadanych przez firmę Trina Solar w krajach, gdzie świadczy usługi, a także danych przetwarzanych lokalnie i przekazanych przez firmę Trina Solar swoim lokalnym placówkom dzieki wizycie użytkownika na lokalnej witrynie jest odpowiedna placówka Trina Power, której dane kontaktowe znajdują się w części Kontakt.    .  

W polityce prywatności firmy Trina Solar zarówno Trina Solar jak i wszystkie jej lokalne placówki przetwarzają dane osobowe. Poniższe regulacje dotyczą wszystkich wyżej wymienionych w równym stopniu.

 

Przetwarzanie danych podczas używania tej strony internetowej

Jest możliwym użycie naszej strony internetowej bez pozostawiania osobistych danych użytkownika. Dla komfortu odwiedzającego naszą stronę i dla dostarczenia użytkownikowi usług po wizycie na stronie może być koniecznym zgromadzenie i przetworzenie danych identyfikujących użytkownika i podstawowych informacji. Dla przykładu, serwer internetowy używany przez nas automatycznie nagrywa informacje, które wyszukiwarka użytkownika przesyła nam podczas odwiedzin na naszej stronie. Nagrane informacje to adres IP komputera lub innego urządzenia używanego do połączenia, data i czas odwiedzin ( z uwzględnieniem strefy czasowej), a także informacji jaka strona lub plik był dostępny, z jakiej domeny użytkownik ma dostęp do naszej strony internetowej (adres URL strony fererencyjnej), jaki system operacyjny i przeglądarka były używane. Przetworzenie tych danych, w szczególności adresu IP, jak i pozostałych wspomnianych elementów, jest wymagane do dostarczenia treści naszej strony internetowej. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapamiętany na czas sesji. Trina Solar nie zestawi tych danych z danymi z innych źródeł. Przetwarzanie danych dla możliwości użycia naszej strony internetowej jest wymagane, jako że mamy uzasadniony interes w świadczeniu naszych usług. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo uzyskania większej ilości danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli nie chcesz, by Twoje poufne dany zostały zebrane, nie przekazuj nam ich.

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego lub kontaktu dostarczanego na naszej stronie internetowej, jego dane dostarczone w formie kontaktu lub adresu email wraz z informacjami szczegółowymi z zapytania zostaną zapisane i użyte w celu powiązanym z przelewem, dla przykładu dla przetworzenia zamówienia użytkownika lub  dalszej korespondencji.

Zachowanie i użycie danych osobowych jest działaniem zgodnym z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonania lub zawarcia umowy,  w zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane w celu zawarcia umowy z nami. Tylko w takim wypadku dostarczenie danych osobowych jest niezbędne. W innej sytuacji przechowywanie czy użycie danych jest realizowane w naszym uzasadnionym interesie, np.: przetworzenia zapytania użytkownika.

 

Przetwarzanie pozostałych danych

Kiedy mamy wyświadczyć użytkownikowi usługe lub dostarczyć towar lub my wymagamy usług od użytkownika, gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług lub realizacji umowy.

Przetwarzanie danych w tym celu jest zgodne z prawem na podstawie wykonania umowy. Dane osobowe nam dostarczone mogą być gromadzone i przetworzone, kiedy my lub podmioty powiązane przeprowadzają działania.

To równiez może wymagać ujawniania danych osobowych użytkownika naszym firmom partnerskim lub usługodawcom, zaangażowanym w świadczenie usług lub realizację umowy, na przykład firmom spedycji lub innym usługodawcom. Również dokonuje się przeniesienia na dostawców usług, którymi się zajmujemy, w celu realizacji umowy. We wszystkich przypadkach przetwarzania danych, jak opisano powyżej, służy realizacji umowy, podanie danych użytkownika służy zawarciu umowy. Bez osobowych danych użytkownika wykonanie umowy byłoby dla nas niemożliwe.  

  

Biuletyny

Jeśli chcesz otrzymywac nasz biuletyn, należy zarejestrować się w odpowiednim z nich. Do rejestracji i przesłania użytkownikowi biuletynu potrzebujemy aktualnego adresu emailowego użytkownika. By upewnić się, że użytkownik jest właścicielem podanego adresu emailowego i rzeczywiście chce otrzymywać od nas wiadomości, używamy podwójnego sprawdzania procesu rejestracji. Po zatwierdzeniu rejestracji, uzytkownik otrzyma od nas link do potwierdzenia i jednocześnie umożliwienia subskrybcji biuletynu. Kiedy użytkownik umożliwi dostarczanie mu biuletynu przez kliknięcie w link, jego rejestracja zostaje potwierdzona i biuletyn jest mu przesyłany.       

Przetwarzanie danych dla biuletynu jest zgodne z prawem na podstawie potwierdzenia złożonego oddzielnie podczas rejestracji. Można zrezygnować z subskrybcji biuletynu drogą emailowom i unieważnic zgodę na jego otrzymywanie. By zrezygnować lub cofnąć zgodę użytkownik musi jedynie przesłac nam wiadomośc emailem lub kliknąć w link zamieszczony w każdym biuletynie.

 

Pliki cookies

Kiedy używasz naszej strony  internetowej, małe pliki tekstowe nazwyane plikami cookies są gromadzone na twardym dysku użytkownika. Pliki cookies śledzą informacje o nawigacji komputera użytkownika na naszej stronie internetowej (używane strony, data, czas, długość wizyty). Plik cookie jest pobierany podczas pierwszej wizyty przy użyciu przeglądarki, aby umożliwić serwerowi określenie komputera, podczas kolejnej wizyty, np.: w celu śledzenia informacji statystycznych o nawigacji niektórych obszarów naszej strony internetowej.

Niektóre pliki cookies są ważne dla funkcjonowania naszej strony internetowej i są domyślnie włączane i używane przez nas, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę. Te pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (nazywane sa plikami cookies sesyjnymi). Nasza strona używa takich plików cookies, aby ułatwić korzystanie z zawartości strony i jej dostarczanie, a także dostosować jej zawartość do wybranych ustawień i potrzeb informacyjnych. Użytkownik strony nie może zostać zidentyfikowany dzięki informacjom zebranym przez nas za pomocą opisywanych plików cookies. Jest dla nas niezbędnym zainstalowanie takich plików, by firma Trina Solar mogła dostarczać oferty handlowe w formie online, a także pracujemy nad optymalizacją pewnych funkcji pożądanych przez użytkowników strony. Przetwarzanie danych osobowych w takim kontekście jest konieczne do realizacji naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie działającej oferty online dla odwiedzających naszą stronę internetową oraz do odwiedzenia i wykorzystania tej strony w możliwie najkorzystniejszy i jak najbardziej efektywny sposób.

Używamy także pewnych trwałych plików cookies zbieranych na pewien okres czasu zależnie od rodzaju pliku cookie. Takie pliki pomagają nam w szczególności ulepszyć nawigację na stronie internetowej i zmierzyć skuteczność naszej strony. Użycie takich plików zdarza się tylko za zgodą użytkownika na określone cele u usługi, które są wyszczególnione poniżej. Można przejrzeć i zmienic ustawienia w stosunku do plików cookies tutaj.

Można ustawić swoją wyszukiwarkę, by informowała użytkownika, kiedy pliki cookies są używane, dla przestania automatycznego akceptowania plików cookies, a czasem, aby umożliwić umieszczanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach. Można również usunąć zebrane pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kiedy pliki cookies są dezaktywowane, funkcjonowanie naszej stronu intermetowej może być ograniczone.

 

Google Analytics

Witryna korzysta z Google Analytics, usługi do analizy liczby odwiedzin stron internetowych udostępnianej przez Google. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), co pozwala na analizę sposobu korzystania z naszej oferty na podstawie plików cookies. Pliki cookie używane przez Google Analytics są przechowywane przez maksymalnie dwa lata. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszej Witryny (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach Google również poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej („UE”), takimi jak Stany Zjednoczone. Trina Solar korzysta z Google Analytics razem z dostosowaniem "_anonymizelP()". Ponieważ anonimizacja IP jest włączona w naszej ofercie, Google skróci Twój adres IP przed przesłaniem go na serwer Google w Stanach Zjednoczonych w ramach UE lub na inne strony Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny Twojego użytkowania naszej Witryny i innych ofert, sporządzanie raportów z aktywności w Witrynie oraz dostarczanie innych usług związanych z działalnością Witryny i korzystaniem dla nas z Internetu, takie jak zrozumienie sposobu, w jaki trafiłeś na naszą stronę internetową. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednak wtedy możesz nie być w stanie korzystać z naszej oferty z pełną jej funkcjonalnością. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu przez Google danych tworzonych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z naszej Witryny i usług (w tym adresu IP), w tym jego przetwarzanie poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. W celu uzyskania dodatkowych informacji o praktykach przetwarzania przez Google w związku z Google Analytics i dalszym postępowaniem Google z przetwarzanymi danymi, odwiedź odpowiednią stronę internetową Google (http://google.com/analytics/terms/pl.html), a także politykę prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl). Aby uzyskać szczegółowe informacje, w szczególności dotyczące realizacji przysługujących Państwu praw osoby, której dane dotyczą, odwiedź stronę https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

W celu transmisji do Stanów Zjednoczonych wraz z Google przyjęliśmy standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej i, zgodnie z tymi klauzulami, uzgodnione o podejmowaniu odpowiednich środków ochronnych, które w zależności od poziomu ochrony wymaganych danych obejmują również szyfrowanie oraz inne środki i mogą być ulepszone zgodnie z wymogami prawnymi i technicznymi na odpowiedni poziom ochrony pliku z danymi.

Aktywujemy Google Analytics tylko za Twoją zgodą i korzystamy z usługi tylko wtedy, aby analizować korzystanie z naszej Witryny i usług, aby stale się rozwijać i optymalizować naszą Witrynę i usługi w sposób przyjazny dla użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie w przyszłości, zmieniając swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Trina Solar nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Hotjar

Korzystamy z Hotjar, narzędzia do analityki internetowej dostarczanego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta („Hotjar”), do oceny korzystania z naszej Witryny i sprawdzania, które obszary Witryny można jeszcze zmienić na lepszą użyteczność, pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę. W tym celu Hotjar wykorzystuje i analizuje nasze pliki cookie i dane dotyczące sposobu korzystania z Witryny, w tym adres IP, sekcje odwiedzanej Witryny, Twoje indywidualne kliknięcia i ruchy w Witrynie. Pliki cookies są przechowywane maksymalnie przez 30 dni. Adresy IP są obcinane przed zapisaniem przez Hotjar.

Aktywujemy Hotjar tylko wtedy, gdy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem tego narzędzia. Możesz wycofać Twoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies. Wszystkie dane są przekazywane do Hotjar na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia przetwarzania danych i Hotjar.

Możesz również zapobiec przetwarzaniu przez Hotjar Twoich danych w naszej Witrynie i na innych stronach internetowych firm korzystających z Hotjar poprzez aktywację tzw. ustawienia „Nie śledź mnie” w swojej przeglądarce internetowej.  Hotjar nie zbiera ani nie wykorzystuje żadnych danych o Tobie, jeśli aktywowałeś to ustawienie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania tego ustawienia, zapoznaj się z opisem, poniżej link: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Hotjar obsługuje dane osobowe, odwiedź stronę Hotjar dotyczącą polityki prywatności na https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 

Marketo

W Serwisie wykorzystywana jest usługa analityczna Marketo, jeśli wyrazisz na to zgodę. Świadczeniodawca tej usługi to Marketo Inc., 901 Mariner Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA („Marketo”). Korzystając z Marketo możemy dostarczać spersonalizowane treści i oferty w naszej Witrynie, w newsletterach oraz w innej komunikacji z użytkownikami i klientami. Stąd, Marketo analizuje interakcje poszczególnych użytkowników i klientów w naszej Witrynie, w szczególności określone produkty i spersonalizowane strony przeglądane w celu uzyskania wglądu w potrzeby użytkowników, istotne dla nich informacje oraz atrakcyjne projekty i komunikację. W celu analizy interakcji użytkowników w Serwisie, Marketo ustawia pliki cookie, które są przechowywane maksymalnie przez dwa lata. Marketo przetwarza te pliki cookie i informacje o Twojej wizycie w Witrynie, takie jak przeglądane produkty w czasie Twoich wizyt w Witrynie oraz używane formularze kontaktowe i rejestracyjne. Dane mogą być również przetwarzane na serwerach Marketo w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Używamy Marketo zgodnie z opisem, jeśli zgadzasz się na tę usługę. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie w przyszłości, zmieniając ustawienia dotyczące plików cookies. Przekazywanie danych do Marketo w USA opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych UE, które są zawarte w umowie pomiędzy Marketo a nami. Uzgodnione klauzule również zapewniają odpowiednie środki ochrony danych, takie jak szyfrowanie danych. Te środki ochronne będą dodatkowo uzupełniane zgodnie z obowiązującym prawem oraz ramami technicznymi dla odpowiedniego poziomu ochrony danych. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji w sprawie postępowania z danymi przez Marketo, zapoznaj się z ich polityką prywatności pod adresem: https://documents.marketo.com/legal/privacy/.

 

Reklamy w LinkedIn

Korzystamy z usług reklamowych LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”) w celu promowania naszych usług na stronach LinkedIn i ich partnerów („sieć reklamowa LinkedIn”) i, jeśli wyrazisz na to zgodę, zmierz wyniki i skuteczność tych promocji za pomocą plików cookie.

LinkedIn ustala na własną odpowiedzialność i według własnego uznania, która reklama jest wyświetlana dla konkretnego użytkownika, czasu i miejsca wyświetlenia oraz związanego z tym przetwarzania danych. Jako firma nie mamy wpływu ani wglądu w to przetwarzanie i możemy wybierać tylko z zestawu ogólnych ograniczeń, które są podane przez LinkedIn, przed zleceniem reklamy.

Aby zmierzyć wyniki naszych kampanii reklamowych, LinkedIn ustawia pliki cookie w momencie wejścia na naszą stronę internetową. Te pliki cookie są usuwane najpóźniej po dwóch latach. Kiedy użytkownicy odwiedzają naszą stronę internetową po obejrzeniu i kliknięciu naszej reklamy, my i LinkedIn otrzymujemy informację o interakcji użytkownika z reklamą. LinkedIn przetwarza te informacje, pliki cookie umieszczane przez LinkedIn oraz niektóre dane na urządzeniu użytkownika (takie jak adres IP) na swoich serwerach w USA, w celu ustalenia, czy użytkownicy złożyli zamówienie, czy wykonali inną akcję w naszej Witrynie w związku z naszą reklamą. LinkedIn podsumowuje ogólne ustalenia w zgromadzonych raportach i dostarcza nam te raporty, chociaż my nie mamy wglądu w dane poszczególnych użytkowników.

To przetwarzanie danych w celu pomiaru kampanii reklamowych i przesyłania danych do LinkedIn w tym przypadku ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie w przyszłości, zmieniając ustawienia dotyczące plików cookie. Możesz również uniemożliwić LinkedIn ustawienie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki i usunąć wszystkie pliki cookie już ustawione. Transmisja danych do LinkedIn w USA odbywa się wyłącznie w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, które zawarliśmy z LinkedIn. Ponadto, do poziomu ochrony określonego w tych klauzulach, razem z LinkedIn zapewniamy także odpowiednie środki ochronne zgodnie z konkretnym przetwarzaniem i wrażliwością danych, w tym szyfrowanie danych.

Ponieważ przetwarzanie Twoich danych odbywa się bezpośrednio przez LinkedIn według własnego uznania, tylko LinkedIn ma dostęp do przetwarzanych danych osobowych i może w pełni egzekwować Twoje prawa dotyczące tego przetwarzania. Zwracamy uwagę, że dochodzenie swoich praw jako osoby, których dotyczą dane można najskuteczniej określić bezpośrednio na LinkedIn. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn i punktów kontaktowych w celu skorzystania z przysługujących praw wobec LinkedIn, można znaleźć poprzez zapoznanie się z polityką prywatności LinkedIn pod linkiem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy i a także: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/93516/widerspruch-gegen-die-datenverarbeitung-einschrankung-der-datenverarbeitung?lang=pl.

 

Filmy w serwisie YouTube

Treści (takie jak filmy) z platformy wideo YouTube mogą być wstawiane na naszej stronie internetowej. Ta usługa jest obsługiwana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia we współpracy z YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (YouTube), spółka zależna Google.

Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie filmów z YouTube i odwiedzenie części naszego serwisu, która zawiera treści YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube lub Google, które dostarczają im Twój adres IP. Również fakt, że odwiedziłeś naszą stronę internetową jest komunikowany podczas odtwarzania filmów z YouTube. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube w tym samym czasie, informacje te mogą być również bezpośrednio przypisane do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta YouTube. Przetwarzanie danych przez YouTube lub Google może odbywać się również w krajach trzecich poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w USA. Szczegóły dotyczące ochrony danych w serwisie YouTube i Google, w szczególności co do rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych, można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

YouTube ocenia również statystycznie wyświetlenia filmów i dostarcza nam raporty w sprawie tych ocen, które jednak zawierają jedynie ogólne informacje na temat informacji, takich jak łączna liczba wyświetleń. Pod tym względem nie otrzymujemy żadnych bardziej szczegółowych informacji o poszczególnych osobach, których te dane dotyczą. W miarę możliwości wstawiamy filmy w sposób, w jaki YouTube nie ustawia plików cookie w celu analizowania zachowania użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do filmów na naszych stronach internetowych (tzw. „rozszerzony tryb ochrony danych”). Wychodzimy zatem z założenia, że w ramach oceny wyświetleń filmów na YouTube, nie ma miejsca bardziej dokładna ocena zachowania osób, których dane dotyczą, i nie można ich przypisać do poszczególnych osób. Jednak YouTube przeprowadza ogólną ocenę filmów automatycznie i niezależnie, bez możliwości ich dezaktywacji lub wpływu na to lub uzyskania bliższego wglądu w analizy.

Poprzez wstawienie usługi YouTube, dążymy do zapewnienia odwiedzającym naszą stronę internetową z filmami informacyjnymi możliwie najbardziej przyjazny dla użytkownika sposób i statystycznie ocenić oglądalność filmów. Ma to na celu poprawę doświadczenia użytkownika, podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

Pamiętaj, że nie ma odpowiedniej decyzji Komisji UE w odniesieniu do USA i że nie ma tam stale wysokiego poziomu ochrony danych ze względu na różne przepisy prawne. Przekazywanie danych na serwery używane przez Google lub YouTube w USA może w związku z tym powodować dodatkowe ryzyko, na przykład może być trudniej wyegzekwować prawa osoby, której dane dotyczą, w stosunku do tych danych. W przypadku przesyłania danych do USA doszliśmy z Google do porozumienia w sprawie standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej, które również określają wdrożenie odpowiednich środków ochronnych dla konkretnego przypadku, co może również obejmować szyfrowanie danych w zależności od potrzeby ochrony.

Udostępniamy treści YouTube na naszej stronie internetowej tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez YouTube lub Google. Możesz odwołać już przyznane wyrażenie zgody na dane urządzenie końcowe w ustawieniach plików cookies w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych

Trina Solar będzie ściśle zarządzać i chronić dane osobowe, które nam przekazujesz. Mamy podjęte odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności zapobiegające stratom, niewłaściwym użyciom lub nieuprawnionym zmianom Twoich danych osobowych. Przechowujemy wszystkie Twoje dane osobowe udostępniane na naszych bezpiecznych serwerach. Należy jednak pamiętać, że transfer danych trwa, a Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczny i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych w Internecie.

 

Ujawnianie danych osobowych

Zasadniczo Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojego wyraźnego wyrażenia zgody. Wyjątki dotyczą tylko przelewów do naszych usługodawców lub partnerów do współpracy, których potrzebujemy, aby świadczyć nasze usługi i naszą ofertę online i których odpowiednio zaangażowaliśmy (np. dostawców usług technicznych, usługodawców płatności lub wysyłki newslettera). Twoje dane zostaną w ten sposób przekazane do takiej usługi dostawcom i partnerom współpracującym w celu realizacji umowy lub realizacji naszych uzasadnionych interesów. W takich przypadkach, podobnie jak nasi partnerzy, ściśle przestrzegamy ustawowej ochrony danych przepisami. Oczywiście przed przekazaniem Twoich danych osobowych zapewniamy, że każdy dostawca usługi i partnerzy współpracujący podjęli niezbędne techniczne i organizacyjne środki zapewniające odpowiedni poziom ochrony. Ilość przekazywanych danych jest ograniczona do odpowiednio wymaganego minimum. Komunikacja do instytucji państwowych i organów uprawnionych do uzyskiwania informacji będzie również przeprowadzana tylko w ramach prawnych obowiązków ujawnienia, lub, jeśli jesteśmy zobowiązani decyzją sądu do ujawnienia informacji. W takim przypadku ujawnienie Twoich danych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Trina Solar.

 

Ogólny okres przechowywania i usuwania

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać nie dłużej niż świadczenie naszych usług lub osiągnięcie celu przetwarzania lub dochodzenia prawnie uzasadnionych powodów po naszej stronie, w tym wymaganych przez ustawowe okresy przechowywania, wymagających przetwarzania. Dane osobowe dotyczące Ciebie zostaną usunięte, gdy tylko cel ich przetwarzania przestanie istnieć. Jeżeli istnieją uzasadnione powody sprzeciwiające się usunięciu, na przykład ustawowe okresy zachowywania lub przechowywania, przetwarzanie tych danych będzie ograniczone. W takim przypadku dane zostaną usunięte, gdy tylko ustanie przyczyna dalszego przechowywania, np. w przypadku wygaśnięcia ustawowego okresu przechowywania.

 

Twoje prawa jako mieszkańca Unii Europejskiej

RODO stanowi, że w każdej chwili masz prawo do uzyskania od nas informacji na temat danych osobowych dotyczących Ciebie przechowywanych w Trina Solar, w celach przetwarzania, skąd dane te pochodzą, jakiego rodzaju ujawnienie zostało dokonane, o odbiorcach lub kategorie odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o okresach przechowywania, oraz o prawach osoby, której dane dotyczą, bezpłatnie, na piśmie lub w formie elektronicznej. Ponadto masz prawo w dowolnym momencie zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych, a także usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, chyba że uzasadnione powody sprzeciwiają się temu usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania. W zakresie, w jakim dotyczą danych osobowych, które są wymagane do świadczenia naszej usługi, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, takie dane mogą być wykonane dopiero po zaprzestaniu korzystania z naszej oferty. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, chyba że możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów lub takie przetwarzanie służy ustaleniu, wykonaniu lub obronie prawnej roszczenia (art. 21 ust. 1 RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych bez dalszego uzasadniania (art. 21 ust. 2 RODO). Ponadto w przypadku, gdy podałeś swoje dane osobowe, a my przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, masz prawo żądać podania tych danych w formie ustrukturyzowanej, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe (tzw. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO). W każdej chwili możesz wycofać wszystkie swoje zgody na wykorzystanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że dane przetwarzane przez nas naruszają przepisy ustawowe. Aby wyegzekwować swoje prawa, skontaktuj się z lokalnym punktem Trina Solar znajdującym się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

 

Inspektor ochrony danych

Prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Trina Solar pod adresem privacyEU@trinasolar.com.

 

Linki do Innych witryn internetowych

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do zawartości stron internetowych Trina Solar i przetwarzania danych na serwerach, z których korzystamy. Nie obejmuje takich treści i stron internetowych wykorzystywanych przez osoby trzecie, do których nasza oferta jedynie odsyła. Na Stronie Trina Solar mogą znajdować się linki do innych stron internetowych.  Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie danych i praktyki informacyjne na tych stronach internetowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych na tych stronach internetowych, prosimy o odniesienie się do oświadczeń o ochronie prywatności dostawców odpowiednich stron internetowych.

 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do przeglądania co jakiś czas powyższej Polityki Prywatności w ciągu ram regulacyjnych obowiązujących przepisów i regulacji oraz opublikowania zaktualizowanej wersji na naszej stronie internetowej, o ile zostanie to uznane za stosowne, na przykład ze względu na nowe rozwiązania techniczne rozwoju lub zmiany w prawie lub naszej działalności biznesowej. Prosimy, aby regularnie sprawdzać i czytać tę stronę internetową, aby upewnić się, że nasza zaktualizowana Polityka Prywatności jest dla ciebie znana.